Пріоритетні напрямки діяльності

Пріоритетні напрямки діяльності закладу на 2017-2018 н.р.

1. Поетапно впровадити STREM-освіту в педагогічний процес закладу.

2. Активно включати батьків, громадські установи та організації в освітній процнс дошкільного закладу.

3. Удосконалити  єдине здоров'язберігаюче середовище дошкільного закладу та родин вихованців.

4. Забезпечити  розвиток мовлення дітей засобами сучасних форм роботи з літературними творами.

 

Перспективне прогнозування розвитку дошкільного закладу.

 

 Основні стратегічні завдання

       Шляхи реалізації

   Очікувані результати

1. Створення розвивального життєвого простору.

Вуличний дизайн, предметно-ігрове середовище, сучасний дизайн приміщень.

Створення комфортних умов для дітей та педагогів, естетичноцінного природного середовища, інтеграція ігрової та пізнавальної діяльності дітей.

2. Впровадження інклюзивної освіти.

Створення бази даних, запровадження консультативної психолого-педагогічної допомоги батькам, вичення динаміки розвитку дитини.

Створення умов у ДНЗ для перебування та навчання дітей з функціональними обмеженнями.

3. Впровадження моделювання та ейдетики.

Робота творчої групи, презентація напрацювань,

проведення семінарів-практикумів, майстер-класів, оформлення методичних рекомендацій.

Впровадження в освітній процес моделювання та ейдетики.

4. Виявлення та розвиток обдарованих дітей.

Виявлення обдарованих дітей, індивідуальне оцінювання творчого потенціалу і особливостей дітей, створення умов для розвитку через гурткову та індивідуальну роботу.

Створення умов для розвитку кожної особистості.

5. Зміцнення здоров′я дітей.

Оптимізація режиму навчально-виховного процесу, збільшення рухової активності дітей, впровадження зберігаючих технологій.

Збереження та зміцнення здоров′я дітей, вироблення навичок до здорового способу життя.

6. Інтеграція суспільного та родинного виховання.

Систематизація заходів методичної робрти, застосування інтерактивних форм роботи, підвищення педагогічної обізнаності батьків.

Створення дієвої моделі системи роботи з батьками.

7. Впрвадження інформаційних технологій.

Проведення курсів практичного володіння комп′ютером, створення електронної бази методичних даних закладу.

Підвищення якості оствіти через активне впровадження інформаційних технологій.